Hoe wordt Genderdysforie gediagnosticeerd?

Deze sectie richt zich op de diagnostische criteria volgens de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, versie vijf (DSM-5) van de American Psychiatric Association. Ik focus op deze standaard omdat er geen andere vergelijkbare standaard bestaat. De National Health Service in het Verenigd Koninkrijk volgt grotendeels de DSM van de APA. Andere landen hebben hun eigen lokale standaarden, maar deze zijn over het algemeen vergelijkbaar of verouderd.

De WPATH SoC beschrijft hoe genderdysforie zich manifesteert, maar definieert geen duidelijke diagnostische criteria, in plaats daarvan wordt het overgelaten aan individuele geestelijke gezondheidsprofessionals om hun eigen diagnoses te stellen. In het algemeen bepleit de WPATH dat, als de patiënt geestelijk en lichamelijk gezond is en aangeeft genderdysforie te hebben, dit moet worden geloofd. Het sleutelwoord hier is “geestelijk en lichamelijk gezond”; het is aan de geestelijke gezondheidsprofessional om zorgvuldig onderzoek te doen om ervoor te zorgen dat er geen andere aandoeningen zijn die ervoor kunnen zorgen dat de patiënt dit gelooft.

Met andere woorden, WPATH zegt dat als je denkt dat je transgender bent, je transgender bent. Dit is ook de houding die de meerderheid van de gemeenschap heeft aangenomen. Zolang je gelooft dat je gender niet overeenkomt met dat wat je bij geboorte toegewezen is, ben je transgender. Verzekeringsmaatschappijen zijn echter niet zo blij met zelfdiagnoses, dus hier zijn de criteria die gedefinieerd zijn in de DSM-5 voor het diagnosticeren van genderdysforie bij iemand.

Ter informatie

De diagnose van genderdysforie bij prepuberale kinderen vereist dat het kind gedocumenteerd zes maanden lang aan zes van deze criteria voldoet (waarvan één Criterion 1 moet zijn), evenals aantoonbare hinder of beperking in sociaal, school- of andere belangrijke functioneringsgebieden.

 1. Een sterk verlangen om van het andere gender te zijn of een volharding dat men van het andere gender is (of een ander gender dan het bij geboorte toegewezen gender).
 2. Een sterke voorkeur voor het dragen van kleding die typerend is voor het andere gender.
 3. Een sterke voorkeur voor rollen van het andere gender in fantasiespel of verbeeldingsspel.
 4. Een sterke voorkeur voor speelgoed, spellen of activiteiten die stereotiep worden gebruikt of beoefend door het andere gender.
 5. Een sterke voorkeur voor speelkameraadjes van het andere gender.
 6. Een sterke afwijzing van speelgoed, spellen en activiteiten die typerend zijn voor het bij geboorte toegewezen gender.
 7. Een sterke afkeer van de eigen seksuele anatomie.
 8. Een sterk verlangen naar de lichamelijke geslachtskenmerken die overeenkomen met het ervaren gender.

Opmerking Dit zijn de criteria voor kinderen. Adolescenten en volwassenen hebben een andere set criteria. Beide sets zijn hier ook te vinden. Ik heb de formulering hier ook licht aangepast, omdat de officiële criteria gericht zijn op een binaire benadering.

Om als volwassene gediagnosticeerd te worden met genderdysforie door een erkende geestelijke gezondheidsprofessional, moet men voldoen aan twee van deze zes criteria en moeten deze criteria langer dan zes maanden aanwezig zijn geweest.

 • Een duidelijke incongruentie tussen het ervaren/uitgedrukte gender en primaire en/of secundaire geslachtskenmerken

  De manier waarop de persoon de wereld ziet en ermee omgaat, komt niet overeen met wat typisch wordt verwacht van iemand van het gender dat bij geboorte is toegewezen. Er zijn zeer veel kenmerken die binnen deze beschrijving passen. Het kan gaan om hoe ze met anderen omgaan, hoe ze praten, welke hobby’s ze verkiezen, hoe ze zich kleden, hun lichaamstaal en manieren, met welke gender(s) ze zich meer identificeren.

 • Een sterk verlangen om van de primaire en/of secundaire geslachtskenmerken af te komen

 • Een sterk verlangen naar de primaire en/of secundaire geslachtskenmerken van een ander gender

  Deze twee gaan behoorlijk goed met elkaar gepaard. Dit is fysieke dysforie zoals eerder gedefinieerd. De persoon voelt zich ongemakkelijk bij aspecten van hun lichaam die het gevolg zijn van hun geboortegeslacht.

 • Een sterk verlangen om een ander gender te zijn

 • Een sterk verlangen om als een ander gender behandeld te worden

  Dit zijn de sociale en maatschappelijke aspecten van dysforie. Het gaat om hoe iemand wil omgaan met de wereld en hoe de wereld met hen om moet gaan.

 • Een sterke overtuiging dat men de typische gevoelens en reacties van een ander gender heeft

  Dit is vrij vanzelfsprekend.

Zoals ik gezegd heb, moeten slechts twee van deze voorwaarden worden vervuld voor een formele diagnose. Je zult merken dat slechts twee van deze criteria betrekking hebben op het fysieke lichaam. Het is volkomen geldig voor een transgender persoon om genderdysforie te ervaren zonder enig deel van hun lichaam te haten of te willen veranderen. Fysieke dysforie is slechts een klein onderdeel van de vele factoren die leiden tot transgender zijn.

Nu, hier komt het. Als je jezelf identificeert als transgender, wat betekent dat je gender niet overeenkomt met het binaire geslacht dat je bij geboorte is toegewezen, voldoe je al aan twee van deze criteria! Je hebt een sterk genoeg verlangen om een ander gender te zijn dat je identificeert dat je een ander gender bent, en je hebt een sterke overtuiging van hoe jouw gender aanvoelt, en dat is niet hetzelfde als wat je bij geboorte hebt gekregen.

Het is dus letterlijk onmogelijk voor een persoon om zich als transgender te identificeren en geen genderdysforie te ervaren. Volgens de WPATH-vereisten kan iedereen zich identificeren als transgender. Daarom is de uitspraak “je hoeft geen dysforie te hebben om transgender te zijn” een logische paradox.

Waarom zeggen we het dan nog steeds? Omdat de meeste mensen niet weten wat genderdysforie precies inhoudt, en het gemakkelijker is om de mantra te herhalen dan om de nuances en subtiliteiten van hoe genderdysforie zich manifesteert uit te leggen. Maar hé, kijk eens, nu heb je een mooi artikel waarnaar je kunt linken om mensen te helpen begrijpen.