Mi is az a Gender?

Gen·der - főnév
A nőiességhez és a férfiassághoz tartozó és azokat megkülönböztető jellemzők köre. A kontextustól függően ezek a jellemzők magukban foglalhatják a biológiai nemet, a nemen alapuló társadalmi struktúrákat (azaz a nemi szerepeket), vagy a nemi identitást (a személy saját nemével kapcsolatban).

Ha a szó etimológiáját a latin gyökerekig visszavezetjük, a gender egyszerűen “típust” jelent. A normand gendre kifejezést a 12. században használták a “férfi vagy női mivolt tulajdonságának” leírására.

Sokan John Money pszichológusnak tulajdonítják a kifejezést, aki 1955-ben javasolta a “gender” kifejezést, hogy megkülönböztesse a mentális nemet a fizikai nemtől. Azonban nem Money volt az első, aki ezt tette. A kulturális antropológus Margaret Mead 1949-ben használta a kifejezést a “Male and Female” (Férfi és nő) című könyvében, hogy megkülönböztesse a nemi viselkedést és szerepeket a biológiai nemtől. Az American Journal of Psychology (vol. 63, no. 2, 1950, 312. old.) így jellemezte a könyvet:

A könyv ráadásul túlmutat az előfeltevésén, mert tájékoztatja az olvasót a “társadalmi” és a “biológiai” nemtől, a férfi és női szerepekről, valamint a férfi és női reproduktív funkciókról.

Margaret Mead a férfi és női szerepek konkrét elhatárolásától azok összehasonlításáig jut el több különböző megfigyelt közösségben, végül a nemi mintázatok elemzéséhez jut el saját köreinkben, a jelenben.

Cog @CognitiveSoc

@KatyMontgomerie Magnus Hirschfield was writing about Third Genders and transitioning between sex and gender in the late 1800s.

This book of his, entitled "What do people need to know about the Third Gender?" was written in 1901.

This stuff isn't new, it was just sidelined.

Darkly Dai (Now with added werewolf) @Darkly_Dave

When ever people try to say trans people are a recent phenomenon or trend I think of this photo from Magnus Hirschfield's institut für sexualwissenschaft (1919-1933 germany), that's him in the glasses with the big 'tache, everyone else in this photo is trans, it's from the 1920s.

Az emberi nem (a melléknév, nem a főnév) három kategóriára osztható:

  • Genotípus: egy szervezet genetikailag meghatározott kromoszómális kareotípusa (XX, XY, és ezek minden változata)
  • Fenotípus: A megfigyelhető elsődleges és másodlagos nemi jellegzetességek (nemi szervek, zsír- és izomeloszlás, csontozat stb.)
  • Gender: A nem megfigyelhető szexuális jellemzők, az egyén saját nemének belső mentális modellje és az a mód, ahogyan ezt kifejezi.

E három szempont bármelyike egy értéktartományba eshet. Az általános iskolai biológiaórán valószínűleg azt tanították, hogy a genotípus bináris, azaz vagy nő (XX) vagy férfi (XY), holott a valóság az, hogy az emberben tucatnyi más permutáció is előfordulhat.

Hasonlóképpen, sokan azt hiszik, hogy a fenotípus is bináris, de a biológia már több száz éve felismerte, hogy ha az összes nemi jellemzőt kirajzoljuk egy populációban, akkor valójában egy binomiális eloszlást kapunk, ahol a populáció többsége a két csoport egy-egy percentilisébe esik. Ez azt jelenti, hogy néhány ember - egyszerűen az élet természetéből adódóan - kívül esik a tipikus két halmon. Jópáran a kettő között helyezkednek el, mindkét nem jellemzőivel.

A nemek azonban sokkal… ezoterikusabbak. Sokféleképpen próbálták már szemléltetni a nemek spektrumát, de egyik sem ragadta meg igazán alaposan, mert a spektrum maga is egy nagyon absztrakt fogalom.

Néhány módszer a gender leírására
Források: [Tumblr] [TransStudent.org]

Röviden az a helyzet, hogy vannak, akik nagyon férfiasak; vannak, akik nagyon nőiesek; és vannak, akik egyáltalán nem éreznek nemet vagy akár mindkettőt érzik; vannak, akik középen vannak; és vannak, akik a szélén helyezkednek el. Vannak, akik kiszámíthatatlanul ingadoznak a spektrumban, ezzel kapcsolatos érzéseik gyakran változnak. Csak az egyén tudja meghatározni a saját nemét, senki más nem diktálhatja meg neki.

A gender részben társadalmi konstrukció, részben tanult viselkedés, részben pedig olyan biológiai folyamatok eredménye, amelyek már nagyon korán kialakulnak az ember életében.

A jelenlegi bizonyítékok arra utalnak, hogy az ember neme már a terhesség alatt kialakul, miközben az agykéreg kialakul (erről bővebben a Nemi Diszfória okai fejezetben). Ez a mentális modell tudatalatti szinten tájékoztat arról, hogy a személy a nemi spektrum mely aspektusa(i) felé fog hajlani. Ez befolyásolja a viselkedést, a világról alkotott képet, a vonzalom megélésének módját (a szexuális irányultságtól és a hormonális hatásoktól függetlenül), valamint azt, hogy hogyan kötődünk más emberekhez.

A gender befolyásolja azokat az elvárásokat is, amelyeket az agy a környezetével (a testével) szemben támaszt, és amikor ez a környezet nem felel meg ezeknek az elvárásoknak, az agy figyelmeztető jelzést küld depresszió, deperszonalizáció, derealizáció és disszociáció formájában. Ezek az agy tudatalatti módszerei arra, hogy tájékoztasson minket arról, hogy valami nagyon nincs rendben.

Hab·i·tus - Noun
Társadalmilag berögzült szokások, készségek és hajlamok. Az a mód, ahogyan egy személy a világot érzékeli és reagál rá.

Társadalmi oldalról a gender magába foglalja a habitusunk: a megjelenésünk, a modorunk és a viselkedésünk; ahogyan kommunikálunk, ahogyan reagálunk, ahogyan az életünkkel szemben elvárásaink vannak, és a szerepeket, amelyeket az életünk során betöltünk. A szerző Susan Stryker írta le a habitust a Transgender History című könyvében:

A habitus nagy része magában foglalja a másodlagos nemi jellegzetességeink kezelését, hogy mások felé közvetítsük saját érzésünket arról, hogy kik vagyunk - akár a csípőnket ringatjuk, akár a kezünkkel beszélünk, akár a konditeremben edzünk, akár megnövesztjük a hajunkat, akár olyan ruhákat viselünk, amelyek dekoltázsunkat hangsúlyozzák, akár a hónaljunkat borotváljuk, akár az arcunkon láthatóvá tesszük a borostát, vagy a mondatok végén emelkedő vagy süllyedő hanglejtéssel beszélünk. Gyakran ezek a mozgás- és stílusmódok annyira belsővé váltak, hogy természetesnek gondoljuk őket, noha - tekintve, hogy mindezeket megfigyelés és gyakorlás útján tanultuk - inkább kulturálisan szerzett “második természetként” értelmezhetjük őket.

Ezek mind kulturális tényezők; olyan dolgok, amelyek az idők során kialakultak a lakosságon belül. Függetlenül attól, hogy alapvetően “kitaláltak”, még mindig erősen nemi jellegűek, és az ember hajlamos arra, hogy belső énjének nemi jellegű habitusához kapcsolódjon, anélkül, hogy észrevenné, hogy ezt teszi. Ha megtagadjuk a hozzáférést ezekhez a társadalmi aspektusokhoz, az az egyén társadalmi élethelyzetével kapcsolatos kellemetlenségeket eredményez.

John Money kísérletei azt a meggyőződését próbálták megerősíteni, hogy a gender teljes mértékben társadalmi konstrukció, és hogy bármelyik gyermeket úgy lehet nevelni, hogy annak higgye magát, aminek tanították. Kísérlete hatalmas kudarcot vallott (lásd a Biokémiai diszfória című részt). A nemek nem változnak, minden ember ugyanolyan nemű 40 évesen, mint 4 évesen volt. Ami változik, az a nemünkről alkotott személyes felfogásunk, ahogy egyéniséggé érlelődünk.

Ezek a tünetek (depresszió, derealizáció, szociális diszkomfort-érzet) a nemi diszfória tünetei.

Ami nem* a gender, az a szexuális irányultság. A szexuális orientációt a nemhez viszonyított kifejezésekkel írjuk le (homoszexuális/heteroszexuális/bisexuális stb.), de maga a gender befolyásolja a szexualitást, és a szexualitásnak nincs szerepe a genderben.

Mit jelent nem-binárisnak lenni?

A nem-bináris leegyszerűsítve a férfi- vagy a női genderhez való kizárólagos kötődés hiányát jelenti. Ez lehet az egyik identitáshoz sem való kötődés (agender), mindkettőhöz való teljes kötődés (bi-gender/), kiegyensúlyozott kötődés mindkettőhöz (androgün), napról napra változó kötődés (genderfluid), részleges kötődés (demigender), vagy akár egyszerre a teljes nemi spektrumhoz való kötődés (pangender).

Lehet, hogy egy gender bizonyos aspektusaihoz vonzódunk, másokhoz viszont nem. Például egy demigirl lehet valaki, akit születésekor nőnek jelöltek ki, és csak részleges kapcsolatot érez a nőiséggel és a nőiességgel; vagy lehet egy férfihez rendelt egyén, aki hormonterápiát alkalmaz a fizikai diszfória enyhítésére, és női fenotípussal rendelkezik, de nem érez erős kapcsolatot a nőiesség társadalmi aspektusaival.

Általánosságban ez a könyv a gendert a bináris identitások (férfi/nő) és a nem-bináris identitások között írja le, de ez pusztán az egyszerűség kedvéért történik. Felhívjuk az Olvasó figyelmét, hogy a nemek megélésének és kifejezésének mélysége sokkal, de sokkal bonyolultabb, mint ez az egyszerű felosztás.